Paatsalu

Slipiteenuse kasutaja meelespea

1 Slipiteenuse kasutamiseks on vajalik eelnev informeerimine . E-meil rein@paatsalu.ee ,telefonil +3725028040.

2 Teenuse eest tasumine toimub vastavalt sadama hinnakirjale

3 Vabade parkimiskohtade olemusolul võib slipi kasutaja parkida 1 sõiduki ja tühja treileri sadama territooriumile. Selleks vajalik eelnev kokkuleppe sadama kapteniga. Parkimistasu 1 sõidukile ja 1 haagisele sisaldub slipiteenuse hinnas.

4 Slipiteenust kasutavatele väikelaevadele ei ole lubatud: jätta väikelaeva slipile (slippi tohib kasutada vaid 1x sisse-ja väljasõiduks), kasutada sadama veealal ankrut ,paigutada prügi sadama prügikonteinerisse (kogu tekkinud prügi tuleb endaga kaasa võtta), tekkitada akvatooriumis lainet.

5 Enne sadamast välja sõitmist on vajalik: tasuda teenuse eest, Vormistada väljasõit saates nr +3725028040 sõnumi sisuga ” paadi nr, inimeste arv, auto nr, MERELE”, leppida sadamakapteniga kokku eeldatav tagasi saabumise aeg

6 Sadamasse tagasi jõudes tuleb koheselt: saata nr +3725028040 sõnumi sisuga ” paadi nr, inimeste arv, auto nr, SADAMAS” , väikelaev veest välja võtta ning sadamast lahkuda.

7 Kogukonna tõkkepuu saab avada telefoniga helistades tasu on 1,40 € , Avamiseks helista 82828017, telefoni nr asub ka teadetetahvlil kogukonna värava juures.