Paatsalu

Lääne sadama kasutuskord

*Lääne sadam asub Kaptenimaja territooriumil , sadamas viibimise ajal mitte häirida Kaptenimaja külastajaid ega liikuda läbi puhkeala territooriumi.
*Sadama alal ei ole autode parkmiskohti. Autode parkimine toimub kokkulepitult sadama kapteni juhendamisel.
*Läänesadama hinnakiri on ühtne Paatsalu sadama hinnakirjaga

*Väikest olmeprügi saab anda Paatsalu Puhkekeskusesse , iga kord koos kõlastatult. Sinna on lubatud paigutada vaid merel/laeval tekkinud olmeprügi
*Palume paatide pesemisel või hooldamisel mitte kasutada mürgiseid puhastusvahendeid. Hoolikas tuleb olla ka paadi tankimisel, et kütust ei satuks vette ega pinnasele
Head sadamatavad
+Sadamast väljumisel ja saabumisel saadetakse tekst sõnum vastavalt sadamakapteniga kokkulepel
+ Saabujal aidatakse silduda
+Teise veesõiduki poordi sildumisel küsitakse luba
+Ei tekitata vöörilaineid
+Sadamas otsitakse oma veesõiduki suurusele sobiv koht
+Kaile-pollarile otsi kinnitades arvesta sellega, et ka teised saaksid otsad samast kinnituskohast probleemideta lahti päästa
+Poile sildudes paigaldatakse vendrid ka siis, kui naaberkohad on vabad
+Pilsivett ei tühjendata sadamavette
+Sadamas ei lärmata
+Loata ei astuta võõra laeva tekile
+Tormi või mõne muu ohu korral kontrollitakse lisaks oma veesõidukile ka teiste kinnitusotsi
+Hoolitse selle eest, et veesõiduk oleks klaaritud ning välimuselt esteetiline
+Enne merele minekut kuula kogenud meremeeste nõuandeid. Vajadusel küsi sadamakaptenilt