Paatsalu

Illusaare puhkeala

13.02.2023 RMK esindajatega kokkusaamine Illusääre läheduses

14.02.2023 Saadedud kiri Läänemaa metsaülemalt

Täname kohaliku kogukonna esindajaid eile 13. veebruaril 2023 toimunud sisuka arutelu ja oluliste ettepanekute eest. Koosoleku memo on kättesaadav RMK kodulehel.

Ootame metsatööde kava projekti kirjutamiseks ettepanekuid veel kuni 20. veebruarini aadressil laanemaa@rmk.ee või telefoni teel 505 3387. Umbes kuu pärast paneme kokku metsatööde kava projekti, millele ootame samuti kohalike ettepanekuid. Leppisime kokku, et kavandame märtsi lõpus või aprilli alguses veel ühe kohtumise looduses, et plaanid üheskoos üle vaadata. Ootame sinna osalema ka kohaliku omavalitsuse esindajaid. Kohalike palvel saadan viite RMK kaasamise korrale.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude Illusaare metsatöid puudutavate inimesteni, palume seda levitada kohalike elanike hulgas.

Lugupidamisega,

Jürgen Kusmin

RMK Metsaosakond

Läänemaa metsaülem

Illusaare puhkeala